Aki rendszeresen követ minket, az már biztosan észrevette, hogy időről-időre megjelennek a blogon tanulságos történetek. Egyrészt szimplán azért, mert hasonlóan a legtöbb emberhez, szeretjük a történeteket. Emellett persze van egy másik ok is, amit egy újabb történettel fogunk elmesélni.

Egyszer volt hol nem volt, egy messzi-messzi ország eldugott városkájában élt két gyönyörű nő. Az egyiket Igazságnak, a másikat Történetnek hívták. Mindketten meg voltak arról győződve, hogy ők a legszebbek a világon. Ezen persze nagyon sokat vitatkoztak. Végül aztán elhatározták, hogy a kérdést egyszer és mindenkorra egy versenyben eldöntik! Megegyeztek, hogy az a legszebb, aki a legtöbb figyelmet kapja amint átsétál a város főutcáján.

Az Igazság indult el először, magasra emelt fejjel, méltósággal és magabiztosan. Meg volt róla győződve, hogy mindenki tudni akarja az Igazságot. Nagy megdöbbenésére az emberek elfordultak tőle. Ahogy elérte a távolabbi részét a városkának, csupán néhány bámészkodó ember maradt az utcán. Attól tartva, hogy elveszíti a versenyt, ledobta ruháit, visszafordult, és immár meztelenül sétált végig a főutcán. Amikor az ottmaradt néhány bámészkodó észrevette közeledését, még azok is ijedten menekültek, becsapták maguk mögött házuk ajtaját és még a függönyöket is behúzták. Mikor Igazság a vereségtől csalódottan visszaért oda, ahonnan elindult, a városka teljesen elnéptelenedett.

Eljött a másik hölgy megmérettetésének ideje! Ahogy Történet elindult az úton, egyik ajtó nyílt a másik után, és az emberek örömmel tódultak az utcára, hogy végigkísérjék a városon. Mire visszatért Igazsághoz, az egész város felélénkült, és az emberek vidáman beszélgettek egymással.

Igazság zavarodottan és a vereségtől összetörve nézett Történetre. „Hogy lehet az, hogy az emberek imádnak téged, engem pedig elutasítanak? Az emberek nem keresik és értékelik az Igazságot?” Ekkor Történet levetette köpenyét, és igazság vállára terítette, majd felajánlotta neki, hogy próbálkozzon még egyszer.

Ezúttal, ahogyan Igazság besétált a városba, az embereket bűvöletbe ejtette szépsége. Végigsétált a főutcán oda és vissza, és az emberek csodálattal követték minden lépését.

„Tudod”, – mondta Történet, „csak nagyon kevesen akarják látni az Igazságot, és még kevesebben akarják látni a meztelen Igazságot. De ha felöltöd a Történet köpenyét, akkor az emberek megnyitják az elméjüket, és képesek lesznek megérteni és elfogadni téged.”

Ha valami fontos üzeneted van, és már megpróbáltad elmondani ötféleképpen, de mégsem értették meg, akkor ez lehet az a helyzet, ahol érdemes lehet legközelebb egy történettel próbálkozni!

Leave a Reply